Tibius-Advocaten is actief in de volgende rechtstakken :

·Personen- en familierecht

·Huwelijksvermogensrecht - erfrecht

·Jeugdrecht

·Patiëntenrecht en medisch recht

·Verbintenissen en overeenkomsten

·Onrechtmatige daad

·Bouwrecht

·Strafrecht

·Invorderingen

·Internationaal privaatrecht


Juridische disciplines