INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIňNTEN van Mr. Hoi Lung Leung


1. Uw advocaat en zijn kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Hoi Lung Leung.

Mr. Hoi Lung Leung is advocaat in BelgiŽ, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Mr. Hoi Lung Leung baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.
Het kantoor is gevestigd te Karel Rogierstraat 3 2000 Antwerpen

Het ondernemingsnummer van Mr. Hoi Lung Leung is BE0812.563.456


Per e-mail kan u Mr. Hoi Lung Leung  bereiken via
leunghoilungsteve@gmail.com en leung.hoi.lung@tibius.com


De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Hoi Lung Leung is verzekerd bij Vanbreda.


2. Uw advocaat en zijn dienstverlening.

U kan bij Mr. Hoi Lung Leung terecht voor onder meer volgende diensten:
- Juridisch advies
- Bijstand bij geschillen voor rechtscolleges;
- Redactie contracten;


3. Erelonen en kosten.

Alle informatie over de aangerekende erelonen en kosten kan u terugvinden op de website van Tibius-Advocaten : www.tibius-advocaten.com


4. Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u
Mr. Hoi Lung Leung bereiken :

- Via post op het adres: Parklaan 80, 9100 Sint-Niklaas
- Via fax op het nummer: 03/778.17.15
- Via e-mail op het adres:
leunghoilungsteve@gmail.com, leung.hoi.lung@tibius.com
- Via telefoon op het nummer: 03/777.61.29


5. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van  Antwerpen is Mr. Hoi Lung Leung onderworpen
aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op
www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Antwerpen:

stafmedewerkers (Balie van Dendermonde):

Marie-Christine De Wilde en Inge De Wael

e-mail:
balie.dendermonde@skynet.be

telefoon: 052/21.56.48

fax:052/20.16.31

adres :Gerechtsgebouw
            Justitieplein 1
            9200 Dendermonde

            open: elke werkdag in de voormiddag van 8.30 u tot 12.00 u maandag, dinsdag en
                        donderdag in de namiddag van 13.30 u tot 15.30 u

baliejurist: Eveline Buyse

e-mail:
baliejurist.dendermonde@skynet.be

telefoon:052/37.58.38

fax:052/20.16.31

adres : Advocatenhuis, Franz Courtensstraat 1, 9200 Dendermonde


6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Hoi Lung Leung maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen.

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door Mr. Hoi Lung Leung  volgende maatregelen genomen: niet van toepassing.7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Hoi Lung Leung is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010 .

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200
Dendermonde, tel: 052/21.56. 48.