INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIňNTEN van Mr. Laura Foubert


1. Uw advocaat en zijn kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Laura Foubert


Mr. Laura Foubert is advocaat in BelgiŽ, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde.

Mr. Laura Foubert baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.
Het kantoor is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 80.

Het ondernemingsnummer van Mr. Laura Foubert is 0661.765.969


Per e-mail kan u Mr. Laura Foubert bereiken via laura.foubert@tibius.com

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Laura Foubert is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.


2. Uw advocaat en zijn dienstverlening.

U kan bij Mr. Laura Foubert terecht voor onder meer volgende diensten:

- Juridisch advies;
- Bijstand bij geschillen voor rechtscolleges;
- Redactie contracten;


3. Erelonen en kosten


Alle informatie over de aangerekende erelonen en kosten kan U terugvinden op de website van
Tibius-Advocaten : www.tibius-advocaten.com



4. Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u
Mr. Laura Foubert bereiken :

via post op het adres: Parklaan 80, 9100 Sint-Niklaas
via fax op het nummer: 03/778.17.15
Via e-mail op het adres: laura.foubert@tibius.com
Via telefoon op het nummer: 03/777.61.29

5. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is Mr. Laura Foubert onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Dendermonde:

stafmedewerkers:Marie-Christine De Wilde Inge De Wael

e-mail:balie.dendermonde@skynet.be
telefoon:052 21 56 48
fax:052 20 16 31
adres:Gerechtsgebouw - Justitieplein 1 9200 Dendermonde
open:elke werkdag in de voormiddag van 8.30 u tot 12.00 u maandag, dinsdag en donderdag in de namiddag van 13.30 u tot 15.30 u
baliejurist:Eveline Buyse
e-mail:baliejurist.dendermonde@skynet.be
telefoon:052 37 58 38
fax:052 20 16 31
adres:Advocatenhuis - Franz Courtensstraat 1 9200 Dendermonde

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Laura Foubert maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen.

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door Mr. Laura Foubert volgende maatregelen genomen: niet van toepassing.
7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Laura Foubert is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, tel: 052 21 56 48